Användaravtal

Användning av tjänsten

När du spelar på servern eller köper något på pandoria.org godkänner du vårat användaravtal om du inte samtycker till användaravtalet ska du genast sluta använda alla tjänster som är tillhörande pandoria. Vi tar oss rätten att ändra våra användarvillkor när vi vill och du anvarar själv för att hålla dig uppdaterad.

Köp av rank och andra föremål på Pandoria

Genom att köpa immateriella föremål från Pandoria bekräftar du att du är över 18 år gammal eller har målsmans godkännande. Du accepterar även till en icke återbetalningsbar policy. Pandoria Server har ingen plikt till att ge en återbetalning efter att föremålet är köpt. Donationer är donationer. Du köper egentligen inte något, utan donerar helt enkelt till servern. Ranker och andra fördelar är enbart förmåner som tack för donationen. De virtuella föremål du köpt har inget verkligt värde och kan därför inte bytas ut mot ett föremål med samma värde i verkligheten. Vi förbehåller oss all rätt att göra om eller ändra förmånerna för vilken rank eller vilket paket som helst i vår webbshop. En ranks eller annat föremål från webshopens fördelar kan ändras när som helst utan förvarning. Skulle servern någon gång stängas av eller upphöra att existera återbetalas man ej då detta bryter mot vår icke återbetalningsbara policy. Detta innebär att det du donerat till servern kommer tillhöra servern oavsett om den existerar eller inte.

Förlorad data

Vi tar oss rätten att när som helt kunna ta bort en tjänst utan att förvarna och Förlorad data kommer då inte att ges tillbaka detta gäller även vid köp av ranker och digitala produkter. Detta gäller också om det skulle bli något problem på servern.